Sorumlu Minerallerin Tedarik Politıkası

Çatışma mineralleri, Madencilik ve ticarileştirmenin silahlı grupları doğrudan veya dolaylı olarak finanse edebildiği veya insan hakları ihlallerine katkıda bulunabildiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ve komşu ülkeler gibi, çatışmalardan etkilenen veya çatışma riski yüksek olan bölgelerden gelen Tantal (Ta), Kalay (Sn), Tungsten (W), Altın (Au), Kobalt (Co) ve Mika "3TG" olarak da bilinir) gibi minerallerdir.

Bu bağlamda, Sorumlu Minerallerin Tedarik Politikası, K.D.S. Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin sorumlu ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri elde etme garantisi için taahhüt ettiği ilkeleri tanımlar.

Sorumlu Minerallerin Tedarik Politikası;

K.D.S. Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  kurumsal sorumluluk taahhüdünün ve insan haklarına saygısının bir parçası olarak hedefi, direk veya dolaylı olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) veya komşu ülkelerdeki silahlı gruplara finans veya fayda sağlamamak için, ürünlerinde, proseslerinde, yurt içi veya yurt dışı tedarik zincirinde Tantal (Ta), Kalay (Sn), Tungsten (W), Altın (Au), Kobalt (Co) ve Mika kullanmaması,

Kullanılan tüm malzemelerin satın alma uygulamalarında ilk maddede belirtilen ilkenin uygulanmasını,

K.D.S. Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.  olarak, Çatışma Mineralleri Raporlama Şablonunun (CMRT) ve Genişletilmiş Mineraller Raporlama Şablonu (EMRT) kullanımlarının desteklenmesini ve talep eden müşterilerimize CMRT ve EMRT şablonunu gönderilmesini,

Taahhüt ederiz