Kurumsal Etik Değerler Politikası

Temel Etik İlkemiz;

Firmamız, 40 yıllık sektörel deneyimin yarattığı “İş Ahlâkı”, marka değeri ve SGK ve ILO sözleşmelerinden doğan bütün yaptırım ve uygulamalar çerçevesinde hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

KDS Pres Döküm A.Ş. olarak Bizler,
Tüm iş süreçlerimizde; çalışanlarımız ve paydaşlarımızla kurduğumuz bütün ilişkilerde şeffaflık, açıklık ve dürüstlük ekseninde hareket etmeyi öncelikli etik ilke kabul ederiz.

Kapsam

Etik değerler politikası , tüm KDS Pres döküm A.Ş. çalışanlarına, tedarikçileri ve müşteri ilişkilerine yöneliktir. KDS bünyesindeki her çalışanın bu ilkelere uyması önem taşır ve zorunludur. Bu ilkelerin uygulanması, KDS 'nin Taşımakta olduğu firma kimliğinin teminatıdır. İlkeler geniş ve genel içerikli olup, asgari standardı sağlar.

Sorumluluk

İşbu belge kapsamındaki ilkelerin uygulanmasından tüm KDS çalışanları,  uygulamaya refakat etmekten, uygunsuzlukları tespit etmekten ve gerekli düzeltici tedbirleri almaktan her seviyedeki birim yöneticileri sorumludur.

Ayrıca, KDS Etik değerler politikası'nın uygulanmasını desteklemek üzere Genel Müdür ve idari kadro görevlidir. Bu görevlilerin bireysel vakalarda destek sağlama yetkisi ve yeterliliği bulunmaktadır.

İçerik

KDS etik değerler politikası , temel değerlerine sadık ve güvenilir bir iş ortağı olarak itibarımızı korumak amacıyla geliştirilmiştir. Eylem ve kararlarımızda bizlere yol göstermesi amaçlanan ilkeler şirketimizde beklenen yaklaşım ve davranışları ortaya koymaktadır.

Etik değerler politikası; şirketlerde zaman ve kaynak kullanımı; müşteriler/taşeronlar, mal verenler ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle ilişkiler; hediye, davet, yardım ve bağış kabul etmek; çıkar çatışması yaratacak faaliyetlerde bulunmak; şirketlere ait bilgilerin saklanması; kişisel bilgiler; görevi kötüye kullanma; güvenlik; taciz olayları olarak tanımlanmaktadır.

Şirketimize ait ve rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri; ticari sırları; personel özlük haklarına ilişkin bilgileri , üçüncü şahıslarla akdedilen “gizlilik anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri , ve buna benzer diğer bilgileri titizlikle korumaktayız.

Firmamıza mensup her bir bireyi, potansiyel ya da gerçek çıkar çatışmaları doğurabilecek ilişkilerden ve durumlardan uzak tutmayı amaçlarız. Çalışanlarımızın şirket içindeki konumlarından istifade ederek kurumsal anlamda iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişi veya kuruluşlardan şahsi çıkar sağlamasına müsaade etmeyiz.

Kurumsal etik değerler politikasının ihlali ve ilgili durumda alınması gereken aksiyonlar;

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, şahıslara ve KDS Pres döküm A.Ş. Firma kimliğine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Bu çerçevede ; Çalışanlarımızın, dürüstlüklerini her gün, eylemleriyle göstermeleri gereklidir. Ayrıca, etik standartlarımıza uygun davranma konusunda başarısız olmuş olabilecek bir kişinin bulunduğu bir durumun farkına vardıklarında o çalışanlarımızın düşüncelerini ilgili kişiyle paylaşmaları da gereklidir. Eskalasyon prosedürü (PR.37)  ve  SF-398 eskalasyon  matrisinde, konular  detaylı tanımlanmıştır.

 

Genel Müdür
Ayhan ŞEKERCİ