SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI

KDS Döküm’ de; MAGMASOFT V5 Simulasyon Programı ile kalıplardaki yolluk tasarımlarının doğrulaması yapılmaktadır. Simulasyon çalışmaları en uygun kalitede ürün elde edebilmek için gerektiğinde birçok kez tekrarlanmaktadır. Bu aşamada :

Akış Simülasyonu

Katılaşma Simülasyonu

Gerilim Analizi

Yolluk, Malzeme akış & Ondüla optimizasyonu

Yolluk giriş hızı,hava sıkışması olan bölgeler, lokal sıcaklık değerleri, göz dolum süresi, akış yönü, katılaşma süresi ve olası çekinti ve gaz poroziteleri gibi parametreler göz önüne alınarak tasarım sürecine katkı sağlanır.

KALIP ve PROSES DİZAYNI

KDS Döküm’ de; Kalıp ve Proses dizaynı bir arada ve eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu prensip ile aşağıdaki aşamalar ile hem Kalıp hem Proses Dizaynı kollektif bir şekilde tamamlanmakta ve yeni ürün devreye alma sürecinde IATF 16949 Ve Alman VDA Standartlarına uygun olarak numune üretim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Gerektiğinde dizaynla ilgili müşterilere iyileştirme önerileri sunulmaktadır.

1. AŞAMA – MÜŞTERİDEN ÜRÜNÜN 2D VE 3D DATALARININ ALINMASI VE KALIP&PROSES OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARININ YAPILMASI

2. AŞAMA – ANA DİZAYN UNSURLARI OLAN KALIP GÖZ SAYISI VE KULLANILACAK MAKİNA TONAJININ BELİRLENMESİ

3. AŞAMA – KALIP AYIRIM HATTI, KALIP YOLLUK POZİSYONLARI , HAVA CEBİ POZİSYONLARI , İTİCİLER , ÇIKIŞ AÇILARI , ET KALINLIKLARI VE MAÇA TASARIMLARININ BELİRLENMESİ

4. AŞAMA – SİMULASYON VE KATILAŞMA ANALİZİ ÇALIŞMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ . KALIP DİZAYNININ POROZİTE VE ÇEKİNTİ GİBİ HATALARA İMKAN VERMEMESİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİ