Enerji Politikası

Amacımız,

KDS Pres Döküm’ ün kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, enerji performansını ve Enerji Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek, enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi ile ilgili gerekliliklere (ulusal & uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara) uyumlu olmaktır.

Hedefimiz,

KDS Pres Döküm; tüm süreçlerinde Enerji Yönetim Sistemini dikkate alarak, ilgili tarafların katılımını teşvik etmeyi her kademede verilecek eğitimler ile Enerji Yönetim Sistemi farkındalığını iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir. 

Bu Hedefler Doğrultusunda;

•    Enerji verimliliği sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri satın almayı, performansı yüksek tasarımları desteklemeyi,
•    Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,
•    Üretim faaliyetlerimizi Enerji Yönetim Sistemleri’ni uygulayarak gerçekleştirmeyi,
•    Üretim faaliyetlerimizde enerji performanslarını sürekli takip etmeyi ve iyileştirmeyi,
•    Doğal kaynaklarımıza ve enerji verimliliğine katkısını bilerek atıkları minimize etmenin ve geri kazanım oranını artırmanın sorumluluğunu almayı,
•    Sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimseyerek, iklim değişikliğinin etkileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliğinin bilincinde olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
•    Enerji ile ilgili yürürlükteki ulusal & uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymayı,
•    Üst yönetimin tarafınca belirlenmiş olan enerji verimliliği hedef ve beklentilerine uymayı,
•    Müşterilerin talep ve beklentilerine uymayı,
•    Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları oluşturmayı,
•    Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı,
•    İşe giriş eğitimlerinde Enerji Yönetim Sistemi, verimlilik, politika, amaçlar ve enerji hedefleri ile ilgili bilgiler vermeyi,

Beyan ve taahhüt ederiz.