PROJE GELİŞTİRME ve İYİLEŞTİRME

KDS Döküm’ de; Proje Fizibilite çalışmaları Dizayn, Proje ,Üretim ve Kalite Mühendislerimizin katılımıyla gerçekleşir, müşterilerden gelen datalar detaylı olarak incelenerek en uygun üretim için gerekli optimizasyon çalışması yapılır. Bu çalışmalar çerçevesinde ; CAD Data üzerinde:

Parça ağırlığının azaltılması

Dökülebilirlik iyileştirmeleri

Porozite ölçümü ve değerlendirmeleri

Çekinti ölçümü ve değerlendirmeleri

Müşteri taleplerine istinaden yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Optimizasyon sürecinde parça ayrım hatları, çıkış açıları, et kalınlıkları, maça tasarımları, iticiler ve bu gibi unsurlar yeniden düzenlenerek müşteri onayına sunulur.