ERGİTME

3 adet 800 kg’lık ergitme ocağı (300 kg/h ergitme kapasiteli)

3 adet Doğalgazlı MARCONI Ana Ergitme Ocağı (2ad x 600 kg/h ve 1 ad x 1200 kg/h Ergitme Kapasiteli)

Toplam Ergitme Kapasitemiz 3,3 ton/saattir ve ocaklarımız Doğalgaz ve Elektrik enerjisiyle çalışabilmektedir.

Bekletme Ocakları

10 adet Marconi sürekli tip Bekletme Ocağı ( her biri 500kg kapasiteli)

2 adet Marconi sürekli tip Bekletme Ocağı ( 1000kg kapasiteli)

4 adet potalı tip Bekletme Potası ( her biri 300 kg kapasiteli)

Bütün Bekletme Ocaklarımız Elektrik Enerjisiyle çalışmaktadır. 

Ergitme İşlem Üniteleri

FOSECO MTS 1500 Otomatik Flaks Enjeksiyonlu Döner Gaz Alma İstasyonu 

Hüttenes Manuel Flaks Enjeksiyonlu Mobil Gaz Alma Cihazı

MK Vakum Özgül Ağırlık - Index Test Cihazı

Kullanılan Alaşımlar

EN AC – 46000

EN AC – 43400

EN AC – 44300

EN AC – 47100

Diğer alaşımlar (Unifont-94 & Silafont-36 vs..)