Çevre – İSG Politikamız; Esas olarak çevreye ve insana saygıdır.

  Bu politikamızla:

  *Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerine uygun olarak sürekli iyileştirmek, Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,

  *Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,

  *Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,

  *Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “KDS Casting Çevre-İSG Hedeflerine” uygun olarak azaltmak, Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,

  *Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak, Tedarikçilerimizle çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre ve/veya isg politikasını dikkate almak,

  *Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre-isg politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,

  *KDS Aluminyum döküm Yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 ve OHSAS 18001 Yönetim Sistemlerimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen KDS alüminyum döküm çevre-isg hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak, suretiyle uygulamayı öngörüyoruz

Telefon:
+90 262 7513450

Pelitli köyü, Mercan Sok. No:6
41490 KOCAELI / TURKIYE

Hakkımızda

Genel Müdürümüz; aynı zamanda şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Mak. Yük. Müh. Ayhan Şekerci , 1974 yılında KDS Alüminyum Döküm Sanayi’nin faaliyetlerini başlatmıştır.

İletişim

KDS Pres Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Pelitli köyü, Mercan Sok. No:6, GEBZE
41490 KOCAELI / TURKIYE

Pbx: 00 90 262 7513450 pbx
Fax: 00 90 262 75134 36 / 37
Web: www.kdscasting.com
Email: info@kdscasting.com

© Copyright 2015 KDS Casting by ZipTasarim.com